Home
Flash
Text

Vážené dámy a pánové,

vítáme Vás na internetových stránkách agentury internetových překladů. Pracujeme se třemi jazyky – českým, ruským a anglickým. Potřebujete-li přeložit informace z jednoho uvedeného jazyka do jiného, s radostí Vám v tom pomůžeme.

Spolupráce s námi je velmi jednoduchá. Vlevo jsou tři tlačítka (CENY, OBJEDNÁVKA, PLATBA), která odpovídají třem fázím spolupráce.

Fáze 1, CENY – V tomto kroku se, prosím, seznamte s našimi základními cenami. Pokud Vám tyto ceny vyhovují, přejděte k fázi 2.

Fáze 2, OBJEDNÁVKA – Nyní vyplňte formulář objednávky. Vyplnění formuláře je nutné k tomu, abyste nám poskytli své kontaktní údaje a text, který potřebujete přeložit. Formulář také umožňuje odeslání úryvku textu pro bezplatný překlad, pokud si budete chtít předběžně ověřit kvalitu naší práce. Po obdržení objednávky vypočítáme cenu a stanovíme dobu potřebnou k vyhotovení překladu. Potom na Vámi uvedenou adresu odešleme e-mail s přesnou cenou, termínem vyhotovení překladu a fakturou. Pokud s podmínkami navrženými v e-mailu souhlasíte, přejděte, prosím, k fázi 3.

Fáze 3, PLATBA – Dříve než přistoupíme k provedení práce, je nutné zaplatit na základě námi vystavené faktury zálohu ve výši 100%. Práce bude započata teprve po obdržení zálohové platby. Hotový překlad Vám zašleme na e-mail uvedený ve formuláři objednávky.

Těšíme se na úspěšnou spolupráci!  

 

© POLUS NORD, s.r.o., internetová překladatelská agentura.
Překlady z ruštiny a do ruštiny, z angličtiny a do angličtiny.
polusnord@volny.cz , tel. +420 602 486 633. Design by Polypress.